Region: TI - Tirol

Region Manager: , OE7AAI
The Region currently has 599 qualifying summits.

Quick links: Back to Association


Code Name Alt(m) Points Activations Last Activation Last Activator
OE/TI-002 Wildspitze 3768 10 2 7 Apr 2018 OE/DK3IT/P
OE/TI-003 Großvenediger 3666 10 2 28 Sep 2014 OE5AUL/P
OE/TI-004 Similaun 3599 10 3 28 Aug 2018 OE/OM0AS/P
OE/TI-005 Rainerhorn 3559 10 0
OE/TI-006 Zuckerhütl 3507 10 1 20 Mar 2015 OE/DM1LE/P
OE/TI-009 Dreiherrnspitze 3499 10 0
OE/TI-010 Schrankogel 3497 10 1 8 Aug 2014 OE/DM1LE/P
OE/TI-011 Rötspitze 3496 10 0
OE/TI-012 Olperer 3476 10 0
OE/TI-013 Ruderhofspitze 3474 10 1 22 Mar 2013 OE/MM0YCJ/P
OE/TI-016 Kreuzspitze 3455 10 1 18 Aug 2014 OE/DM1LE/P
OE/TI-019 Wilder Freiger 3418 10 1 17 Jul 2015 OE/DM1LE/P
OE/TI-020 Hohe Geige 3393 10 1 23 Aug 2008 OE/DL4CW/7
OE/TI-021 Hoher Eichham 3371 10 0
OE/TI-022 Großer Geiger 3360 10 0
OE/TI-025 Schaufelspitze 3332 10 4 21 Jul 2016 OE/YO2BP/P
OE/TI-027 Weißspitze 3300 10 0
OE/TI-028 Lüsener Fernerkogel 3298 10 1 16 Mar 2013 OE/DM1LE/P
OE/TI-029 Habicht 3277 10 3 27 Jul 2012 OE/DM1LE/P
OE/TI-030 Hochschober 3242 10 1 27 Jul 2012 OE/DK3CW/P
OE/TI-031 Muntanitz 3232 10 0
OE/TI-032 Hoher Riffler 3231 10 1 5 Sep 2013 OE/DM1LE/P
OE/TI-034 Glödis 3206 10 0
OE/TI-035 Dreiländerspitze 3197 10 1 6 Jul 2017 OE/DK3IT/P
OE/TI-036 Hoher Riffler 3168 10 1 19 Aug 2009 OE/DL4CW/P
OE/TI-037 Nederkogel 3163 10 0
OE/TI-042 Böses Weibl 3119 10 4 13 Aug 2016 OE/DK3CW/P
OE/TI-043 Luibiskogel 3110 10 0
OE/TI-044 Lasörling 3098 10 0
OE/TI-046 Fundusfeiler 3079 10 0
OE/TI-050 Nauderer Hennesiglspitze 3042 10 0
OE/TI-053 Parseierspitze 3036 10 1 10 Jul 2006 OE/DL4CW/7
OE/TI-054 Hexenkopf 3035 10 0
OE/TI-055 Bürkelkopf 3032 10 1 12 Aug 2011 OE/DL4CW/P
OE/TI-058 Wildenkogel 3021 10 0
OE/TI-062 Sulzkogel 3016 10 2 6 Apr 2018 OE/DM1LE/P
OE/TI-063 Hochreichkopf 3010 10 0
OE/TI-064 Furgler 3004 10 2 26 Jul 2018 OE/DO6EBB/P
OE/TI-066 Kraxentrager 2999 10 0
OE/TI-067 Nussingkogel 2989 10 0
OE/TI-070 Ahornspitze 2973 10 1 4 Jul 2012 OE/OM1HI/P
OE/TI-071 Wildgrat 2971 10 0
OE/TI-072 Weiße Spitze 2962 10 0
OE/TI-073 Rote Spitze 2956 10 2 1 Aug 2014 OE5AUL/P
OE/TI-075 Hochgrabe 2951 10 0
OE/TI-077 Großes Degenhorn 2946 10 0
OE/TI-078 Gölbner 2943 10 1 13 Aug 2016 OE7ORT/P
OE/TI-080 Hochgasser 2922 10 0
OE/TI-082 Riegelkopf 2920 10 0
OE/TI-087 Grieskogel 2911 10 1 30 Jun 2018 OE/DL6FBK/P
OE/TI-088 Schleinitz 2904 10 1 8 Aug 2012 OE7OPJ/P
OE/TI-089 Großer Trögler 2902 10 0
OE/TI-091 Großer Landeggkopf 2900 10 0
OE/TI-092 Wetterspitze 2895 10 1 15 Aug 2009 OE/DL4CW/P
OE/TI-093 Regenstein 2891 10 0
OE/TI-094 Freispitze 2884 10 0
OE/TI-095 Rietzer Grieskogel 2884 10 2 8 Mar 2018 OE/DK3IT/P
OE/TI-096 Kerrachspitze 2918 10 0
OE/TI-101 Kirchdach 2840 10 1 16 Jun 2018 OE/DM1LE/P
OE/TI-104 Pirchkogel 2828 10 3 10 Mar 2018 OE/DK3IT/P
OE/TI-105 Gaiskogel 2820 10 1 20 Sep 2014 OE7FMJ/P
OE/TI-106 Vallüla 2813 10 0
OE/TI-109 Valluga 2809 10 8 18 Feb 2019 OE/HB9BQU/P
OE/TI-110 Schartlkopf 2808 10 0
OE/TI-111 Bockstein 2805 10 0
OE/TI-112 Schlicker Seespitze 2804 10 2 21 Feb 2016 OE/PD9DB/P
OE/TI-113 Hochalmspitze 2797 10 2 31 Jul 2014 OE5AUL/P
OE/TI-120 Großer Zunig 2776 10 0
OE/TI-121 Muttekopf 2774 10 1 21 Jul 2010 OE/DL4CW/P
OE/TI-122 Riepenspitze 2774 10 1 17 Aug 2012 OE/DK1IO/P
OE/TI-124 Große Sandspitze 2770 10 0
OE/TI-126 Hochplattig 2768 10 0
OE/TI-129 Rastkogel 2762 10 1 20 Aug 2009 OE/DK1HJ/P
OE/TI-130 Rotenkogel 2762 10 2 2 Aug 2017 OE/HA7WA/P
OE/TI-131 Birkkarspitze 2749 10 3 27 Aug 2016 OE/DF3MC/P
OE/TI-132 Malgrübler 2749 10 1 19 Jul 2018 OE/DM1LE/P
OE/TI-134 Hochkreuzspitze 2739 10 1 11 Aug 2012 OE/DK1IO/P
OE/TI-136 Kesselspitze 2728 10 1 17 Jul 2017 OE/IN3ADF/P
OE/TI-137 Großer Bettelwurf 2726 10 1 16 Aug 2013 OE/DM1LE/P
OE/TI-138 Hirzer 2725 10 1 29 Jan 2018 OE/DM1LE/P
OE/TI-139 Schmalzkopf 2724 10 1 23 Sep 2009 OE7/PA0HRM/P
OE/TI-140 Hochwand 2719 10 1 19 Oct 2018 OE/DM1LE/P
OE/TI-141 Serles 2717 10 1 9 Sep 2012 OE/DM1LE/P
OE/TI-142 Spitzkofel 2717 10 1 19 Aug 2012 OE7OPJ/P
OE/TI-144 Rotstein 2702 10 2 4 Aug 2016 OE1LZW/P
OE/TI-146 Große Kinigat 2689 10 1 28 Jul 2013 OE/S57MS/P
OE/TI-148 Pfannspitze 2678 10 2 27 Jul 2013 OE/S57MS/P
OE/TI-151 Ballunspitze 2671 10 0
OE/TI-153 Eisenreich 2665 10 1 27 Jul 2013 OE/S57MS/P
OE/TI-154 Toblacher Pfannhorn 2663 10 3 27 Jul 2014 OE5AUL/P
OE/TI-155 Torspitze 2663 10 1 8 Mar 2014 OE/DM1LE/P
OE/TI-157 Krottenkopf 2656 10 2 29 Jun 2011 OE/DL4CW/P
OE/TI-160 Hohes Licht 2651 10 3 6 Oct 2018 OE/DG5WU/P
OE/TI-161 Kogelseespitze 2647 10 3 12 Jul 2017 OE/DH7FK/P
OE/TI-162 Roßkogel 2646 10 1 5 Oct 2013 OE7FMJ/P
OE/TI-168 Östliche Praxmarerkarspitze 2638 10 0
OE/TI-170 Kleiner Solstein 2637 10 1 25 Jul 2014 OE/DM1LE/P
OE/TI-183 Bretterspitze 2608 10 2 24 Aug 2010 OE/DL4CW/P
OE/TI-187 Schafseitenspitze 2602 10 1 19 Oct 2014 OE7FMJ/P
OE/TI-189 Porze 2599 10 0
OE/TI-194 Hohe Munde 2592 10 2 30 Sep 2018 OE/DD1LD/P
OE/TI-196 Eggenkofel 2591 10 0
OE/TI-200 Hochspitz 2581 10 1 18 Aug 2016 OE/DK3CW/P
OE/TI-201 Hollbrucker Spitze 2580 10 2 15 Dec 2015 OE7ORT/P
OE/TI-203 Ruitelspitze 2580 10 1 7 Aug 2009 OE/DL4CW/P
OE/TI-209 Kreuzjoch 2558 10 6 3 Aug 2018 OE/YO9IPF/P
OE/TI-212 Namloser Wetterspitze 2553 10 7 10 Jul 2017 OE/DH7FK/P
OE/TI-217 Pezinerspitze 2550 10 1 25 Jul 2015 OE7FMJ/P
OE/TI-218 Hochnissl 2547 10 1 15 Aug 2012 OE/DM1LE/P
OE/TI-222 Weittalspitze 2539 10 0
OE/TI-224 Östliche Karwendelspitze 2537 10 1 30 Jun 2012 OE/DD1LD/P
OE/TI-229 Wildkarlegg 2532 10 0
OE/TI-236 Lamsenspitze 2508 10 2 3 Oct 2013 OE/DJ2FR
OE/TI-237 Gilfert 2506 10 5 31 Jan 2015 OE/DG5WU/P
OE/TI-238 Mitterhorn 2506 10 1 26 Aug 2015 OE/DM1LE/P
OE/TI-239 Elferspitze 2505 10 4 4 Aug 2018 OE/DC9GS/P
OE/TI-240 Marchkopf 2499 10 3 18 Aug 2017 OE/YO9IPF/P
OE/TI-243 Wannig 2493 10 1 20 Jul 2013 OE/DM1LE/P
OE/TI-244 Hoher Gleirsch 2492 10 1 18 Aug 2013 OE/DM1LE/P
OE/TI-246 Große Gamswiesenspitze 2486 10 0
OE/TI-247 Zietenkopf 2483 10 0
OE/TI-248 Mittlere Kreuzspitze 2496 10 1 9 Aug 2010 OE/DL4CW/P
OE/TI-249 Kemacher 2480 10 2 30 Sep 2018 OE/DK3IT/P
OE/TI-251 Hochegg 2477 10 1 28 Jul 2013 OE/S57MS/P
OE/TI-252 Loreakopf 2471 10 1 19 Oct 2013 OE/DM1LE/P
OE/TI-255 Ochsenkopf 2469 10 1 6 Jul 2014 OE/OK2PDT/P
OE/TI-256 Klimmspitze 2464 10 2 10 May 2011 OE/DL4CW/P
OE/TI-258 Silberspitze 2461 10 2 20 Jul 2016 OE/YO2BP/P
OE/TI-260 Rumer Spitze 2454 10 3 14 Aug 2017 OE/DM1LE/P
OE/TI-261 Roßgrubenkofel 2450 10 3 21 Aug 2018 OE7RDI/P
OE/TI-262 Westlicher Salzachgeier 2469 10 0
OE/TI-263 Kröndlhorn 2444 10 0
OE/TI-265 Bentlstein 2436 10 1 20 Dec 2014 OE7FMJ/P
OE/TI-269 Bärenbadegg 2431 10 0
OE/TI-270 Muttekopf 2431 10 0
OE/TI-272 Galtenberg 2424 10 1 23 Sep 2013 OE/DM1LE/P
OE/TI-279 Sonnenspitze 2417 10 2 17 Jul 2017 OE/DM1LE/P
OE/TI-282 Erlspitze 2405 10 1 6 Jul 2014 OE/DM1LE/P
OE/TI-285 Saile 2404 10 10 9 Sep 2018 OE/DG7ACF/P
OE/TI-291 Peilspitze 2392 10 4 21 Sep 2018 OE7RDI/P
OE/TI-295 Knittelkarspitze 2376 10 1 24 Sep 2010 OE/DL4CW/P
OE/TI-298 Reither Spitze 2374 10 14 11 Sep 2018 OE/DG7ACF/P
OE/TI-300 Tschirgant 2370 10 2 15 Jun 2016 OE/DL8DXL/P
OE/TI-301 Gehrenspitze 2367 10 7 19 Oct 2017 OE/DM1LE/P
OE/TI-304 Geißstein 2363 10 0
OE/TI-305 Wannenspitze 2362 10 1 15 Sep 2010 OE/DL4CW/P
OE/TI-310 Ellmauer Halt 2344 10 2 27 Sep 2018 OE/DD1LD/P
OE/TI-311 Kellerjoch 2344 10 8 24 Aug 2017 OE7RDI/P
OE/TI-314 Thaneller 2341 10 11 1 Aug 2018 OE/DL4MHA/P
OE/TI-315 Daniel 2340 10 7 12 Aug 2018 OE/SP9MA/P
OE/TI-317 Ackerlspitze 2329 10 1 30 Sep 2016 OE/DM1LE/P
OE/TI-324 Golzentipp 2317 10 15 24 Jul 2018 OE7PHI/P
OE/TI-329 Egger Muttekopf 2311 10 1 6 Aug 2014 OE/DL4MHA/P
OE/TI-331 Große Beil 2309 10 2 10 Mar 2018 OE7MPI/P
OE/TI-332 Leitnerberg 2309 10 5 1 Jul 2018 OE7RDI/P
OE/TI-339 Hochiss 2299 10 8 16 Oct 2017 OE/DL4MHA/P
OE/TI-344 Leilachspitze 2274 10 1 21 Sep 2010 OE/DL3VTL/P
OE/TI-351 Alpleskopf 2258 10 2 24 Jun 2016 OE/DL8DXL/P
OE/TI-356 Gaishorn 2247 10 7 20 Jun 2018 OE/DM1LE/P
OE/TI-357 Hochschrutte 2247 10 3 13 Sep 2016 OE/DL4MHA/P
OE/TI-358 Patscherkofel 2246 10 54 30 Mar 2019 OE/IW3AGO/P
OE/TI-360 Rauhhorn 2241 10 5 20 Jun 2018 OE/DM1LE/P
OE/TI-361 Sagtalerspitze 2241 10 3 4 Jul 2015 OE/OK2PDT/P
OE/TI-362 Köllenspitze 2238 10 2 1 Jun 2014 OE/DJ2FR
OE/TI-367 Schwarzhanskarspitze 2227 10 1 17 Jun 2010 OE/DL4CW/P
OE/TI-369 Bleispitze 2225 10 7 15 Aug 2018 OE/SP9MA/P
OE/TI-373 Glanderspitze 2512 10 13 20 Aug 2018 OE7RDI/P
OE/TI-376 Kleiner Rettenstein 2216 10 0
OE/TI-378 Steinbergstein 2215 10 0
OE/TI-383 Wankspitze 2209 10 7 6 Jan 2015 OE7FMJ/P
OE/TI-384 Schusterkogel 2207 10 0
OE/TI-387 Kohlbergspitze 2202 10 6 26 Dec 2015 OE/DM1LE/P
OE/TI-392 Guffertspitze 2194 8 5 16 Oct 2017 OE/DM1LE/P
OE/TI-399 Gamshag 2178 8 0
OE/TI-402 Gehrenspitze 2163 8 2 20 Jun 2018 OE/DJ2FR
OE/TI-413 Bischof 2127 8 1 4 Jul 2015 OE7AOT/P
OE/TI-416 Wildseeloder 2118 8 19 28 Sep 2018 OE/PA0SKP/P
OE/TI-418 Staffkogel 2115 8 0
OE/TI-423 Mondscheinspitze 2106 8 3 3 Oct 2015 OE/DJ2FR
OE/TI-429 Simmering 2096 8 7 23 Jun 2017 OE9TKH/P
OE/TI-432 Tristkogel 2095 8 0
OE/TI-435 Sulzspitze 2084 8 1 29 Sep 2008 OE/DL3VTL/7
OE/TI-436 Hochunnutz 2075 8 5 19 Jul 2018 OE/DL4MHA/P
OE/TI-437 Schochenspitze 2069 8 1 29 Sep 2008 OE/DL3VTL/7
OE/TI-441 Gr. Schlicke 2059 8 3 31 Oct 2017 OE/DJ2FR
OE/TI-445 Seekarspitze 2053 8 2 17 Oct 2017 OE/DM1LE/P
OE/TI-448 Säuling 2048 8 6 8 Sep 2018 OE/DO8BKF/P
OE/TI-450 Spielberghorn 2044 8 13 8 Oct 2014 OE2SNL/P
OE/TI-453 Schwarzkogel 2030 8 0
OE/TI-457 Brentenjoch 2000 8 6 1 Jul 2018 OE/DL4MHA/P
OE/TI-458 Krinnenspitze 2000 8 6 21 Sep 2013 OE/DK7MX/P
OE/TI-459 Spieleckkogel 1998 8 0
OE/TI-461 Kitzbüheler Horn 1996 8 19 24 Sep 2018 OE/PA3FYG/P
OE/TI-464 Bärenkopf 1991 8 5 24 Jun 2017 OE7RDI/P
OE/TI-465 Schwaigberghorn 1990 8 1 8 Aug 2014 OE7PHI/P
OE/TI-466 Juifen 1988 8 4 20 Jun 2017 OE/DF3MC/P
OE/TI-468 Aggenstein 1986 8 12 16 Jun 2018 DJ4MA/P
OE/TI-469 Gaichtspitze 1986 8 6 11 Mar 2011 OE/DL4CW/P
OE/TI-470 Hinteres Sonnwendjoch 1986 8 9 9 Nov 2018 OE7PHI/P
OE/TI-473 Haller Zunterkopf 1966 8 2 23 Dec 2015 OE9TKH/P
OE/TI-477 Ebner Joch 1957 8 5 24 Dec 2015 OE/DM1LE/P
OE/TI-478 Gampenkogel 1957 8 7 27 Mar 2019 OE/DK3IT/P
OE/TI-481 Kirchbergköpfl 1943 8 4 4 Apr 2016 OE9TKH/7
OE/TI-491 Karstein 1922 8 3 10 Jul 2016 OE7AOT/P
OE/TI-495 Rauchkofel 1910 8 9 4 Oct 2018 OE7FMJ/P
OE/TI-500 Gratlspitze 1899 8 6 5 Aug 2018 OE/YO9IPF/P
OE/TI-505 Waldraster Jöchl 1878 8 26 12 Sep 2018 OE/DG7ACF/P
OE/TI-507 Steinplatte 1869 8 13 27 Sep 2018 OE/PA0SKP/P
OE/TI-509 Einstein 1866 8 11 20 Oct 2018 OE/DJ2FR
OE/TI-510 Halserspitze 1863 8 5 15 Jun 2017 OE/DJ2FR
OE/TI-511 Koflerjoch 1863 8 3 31 May 2014 OE/DJ2FR
OE/TI-512 Vorderskopf 1858 8 6 17 Nov 2018 OE/DL4MHA/P
OE/TI-513 Tauern 1841 8 1 3 Jan 2014 OE/DK7MG/P
OE/TI-514 Stronachkogel 1831 8 7 5 Aug 2015 OE7PHI/P
OE/TI-515 Vilser Kegel 1831 8 2 19 May 2018 OE/DJ2FR
OE/TI-517 Hohe Salve 1828 8 61 26 Feb 2019 OE7RDI/P
OE/TI-518 Feldberg 1813 8 4 3 Jun 2018 OE/DM1LE/P
OE/TI-521 Stripsenkopf 1807 8 7 3 Jun 2018 OE/DM1LE/P
OE/TI-527 Unterberghorn 1773 6 7 23 Sep 2018 OE7PHI/P
OE/TI-528 Gaisberg 1770 6 3 26 Sep 2018 OE/PA0SKP/P
OE/TI-530 Fellhorn 1764 6 1 4 Aug 2014 OE/DL6UHA/P
OE/TI-538 Roßkopf 1731 6 16 31 Dec 2018 OE/DG4TAR/P
OE/TI-539 Bürglkopf 1730 6 2 9 Aug 2015 OE7AJT/P
OE/TI-545 Kirchberg 1678 6 3 31 Mar 2016 OE/DK3CW/P
OE/TI-548 Köglhörndl 1645 6 1 22 Jun 2011 OE9AMJ/P
OE/TI-550 Sorgschrofen 1636 6 4 27 Apr 2014 OE/DF3MC/P
OE/TI-553 Spitzstein 1598 6 23 6 Nov 2018 OE7PHI/P
OE/TI-555 Mittagskogel 1595 6 1 6 Jul 2013 OE/HB9AFI/P
OE/TI-557 Rauher Kopf 1580 6 2 5 Aug 2018 OE/DD1LD/P
OE/TI-559 Pendling 1563 6 21 8 Sep 2018 OE7PHI/P
OE/TI-562 Voldöppberg 1509 6 6 25 Nov 2016 OE7RDI/P
OE/TI-563 Kalkstein 1506 6 2 1 Jul 2016 OE/DL6UHA/P
OE/TI-564 Grünberg 1497 6 21 17 Oct 2018 OE9TKH/P
OE/TI-566 Buchensteinwand 1462 6 22 18 Dec 2018 OE7RDI/P
OE/TI-567 Kragenjoch 1425 6 19 3 Jun 2018 OE7PHI/P
OE/TI-576 Großer Löffler 3379 10 0
OE/TI-577 Rauchkofel 3251 10 0
OE/TI-578 Alplesspitze 3149 10 0
OE/TI-579 Zwieselbacher Rosskogel 3081 10 1 28 Feb 2013 OE/DM1LE/P
OE/TI-582 Flimspitze 2929 10 3 28 Jul 2016 OE5EIN/P
OE/TI-584 Schneefernerkopf 2874 10 3 12 Apr 2014 OE/MM0YCJ/P
OE/TI-586 Dristner 2767 10 0
OE/TI-588 Stanskogel 2757 10 1 25 Aug 2017 OE3JRC/P
OE/TI-589 Hochwanner 2744 10 1 15 Aug 2018 OE/DM1LE/P
OE/TI-592 Leutascher Dreitorspitze 2682 10 1 20 Sep 2018 OE/DD1LD/P
OE/TI-596 Samspitze 2624 10 1 26 Aug 2017 OE3JRC/P
OE/TI-598 Grießkopf 2581 10 2 25 Aug 2017 OE3JRC/P
OE/TI-601 Pleisenspitze 2569 10 4 24 Aug 2016 OE/DL4MHA/P
OE/TI-604 Hobarjoch 2512 10 1 7 Mar 2014 OE/DM1LE/P
OE/TI-606 Wettersteinwand 2482 10 1 4 Aug 2018 OE/DM1LE/P
OE/TI-615 Sonnjoch 2457 10 4 13 Oct 2017 OE/DM1LE/P
OE/TI-616 Gamsjoch 2452 10 3 13 Aug 2015 OE/DL4MHA/P
OE/TI-618 Vorderer Tajakopf 2450 10 1 8 Aug 2015 OE/DM1LE/P
OE/TI-620 Peischelkopf 2412 10 1 21 Mar 2016 OE/MM0YCJ/P
OE/TI-621 Pimig 2406 10 0
OE/TI-622 Großer Wilder 2379 10 0
OE/TI-623 Gartner Wand 2377 10 2 15 Aug 2018 OE/SP9MA/P
OE/TI-625 Hochfeld 2350 10 1 7 Jul 2014 OE/OK2PDT/P
OE/TI-627 Raffelspitze 2323 10 0
OE/TI-631 Treffauer 2304 10 1 24 Aug 2013 OE/DM1LE/P
OE/TI-632 Breitenstein 2304 10 0
OE/TI-633 Rauher Knöll 2278 10 0
OE/TI-638 Nederjoch 2142 8 4 21 Aug 2017 OE7RDI/P
OE/TI-642 Padauner Kogel 2066 8 13 29 Aug 2018 OE7HPI/7
OE/TI-643 B'schießer 1998 8 4 10 Jul 2014 OE/HB9BIN/P
OE/TI-649 Stierjoch 1909 8 6 30 Jun 2018 OE/DO2MPS/P
OE/TI-651 Stuckkogel 1888 8 4 22 Sep 2016 OE7PHI/P
OE/TI-654 Schneidjoch 1811 8 2 13 Jan 2013 OE/DM1LE/P
OE/TI-655 Alpkopf 1802 8 6 13 Aug 2018 OE/SP9MA/P
OE/TI-656 Zäunlkopf 1746 6 8 23 Jun 2018 OE7RDI/P
OE/TI-657 Brunschkopf 1710 6 33 23 Mar 2019 OE7HPI/7
OE/TI-658 Trainsjoch 1708 6 13 15 Oct 2017 OE/DJ4MX/P
OE/TI-660 Wallerberg 1682 6 2 1 Apr 2016 OE/DK3CW/P
OE/TI-663 Natterwand 1618 6 1 19 Jul 2012 OE/DK7MG/P
OE/TI-665 Hochköpfl 1539 6 2 12 May 2018 OE/DF5MA/P
OE/TI-669 Reither Kogel 1336 4 15 18 Feb 2019 OE5FSM/P
OE/TI-671 Achleitner Kogel 1229 4 2 23 Jul 2018 OE5LXR/P
OE/TI-672 Juffinger Jöchl 1181 4 4 22 Nov 2018 OE7PHI/P
OE/TI-673 Möslalmkogel 1109 4 11 15 Apr 2019 OE3VBU/7
OE/TI-674 Maistaller Berg 998 2 8 8 Nov 2018 OE7PHI/P
OE/TI-676 Lenkstein 3236 10 0
OE/TI-677 Hinterer Brochkogel 3624 10 0
OE/TI-678 Wollbachspitze 3209 10 0
OE/TI-679 Rotbachlspitze 2897 10 0
OE/TI-680 Warenkar 3343 10 0
OE/TI-681 Östliche Griesspitzen 2747 10 0
OE/TI-682 Hinterer Daunkopf 3225 10 2 16 Apr 2019 OE/SP9ML/P
OE/TI-683 Geisslehnkogel 3216 10 0
OE/TI-684 Westliche Floitenspitze 3195 10 0
OE/TI-685 Kuehlehnkarschneid 3195 10 0
OE/TI-686 Falschkogel 2388 10 4 8 Jul 2017 OE/DH7FK/P
OE/TI-687 Plattigkopf 3170 10 0
OE/TI-688 Zunteregg 1682 6 8 26 Oct 2018 OE7HPI/7
OE/TI-689 Simmlberg 1508 6 10 20 Oct 2018 OE9TKH/P
OE/TI-690 Gschwandtkopf 1495 6 33 15 Apr 2019 OE7RDI/P
OE/TI-691 Weisskugel 3738 10 1 24 Mar 2018 OE/DM1LE/P
OE/TI-692 Jagdhausspitze 3165 10 0
OE/TI-693 Hintere Schwärze 3624 10 0
OE/TI-694 Vorderer Brochkogel 3562 10 0
OE/TI-695 Grosser Ramolkogel 3549 10 0
OE/TI-696 Schalfkogel 3537 10 0
OE/TI-697 Hochvernagtspitze 3535 10 0
OE/TI-698 Watzespitze 3532 10 0
OE/TI-699 Langtauferer Spitze 3527 10 0
OE/TI-700 Weissseespitze 3518 10 1 31 Mar 2019 OE/DH2PP/P
OE/TI-701 Fineilspitze 3514 10 0
OE/TI-702 Hochfeiler 3509 10 1 8 Aug 2016 OE/DM1LE/P
OE/TI-703 Fluchtkogel 3497 10 1 25 Mar 2018 OE/DM1LE/P
OE/TI-704 Firmisanschneid 3490 10 0
OE/TI-705 Hintere Hintereisspitze 3485 10 0
OE/TI-706 Hochwilde 3480 10 0
OE/TI-707 Grosser Möseler 3480 10 0
OE/TI-708 Hinterer Seelenkogel 3470 10 0
OE/TI-709 Sonklarspitze 3467 10 0
OE/TI-710 Karlesspitze 3462 10 1 22 Dec 2017 OE7RMT
OE/TI-711 Bliggspitze 3453 10 0
OE/TI-712 Vordere Ölgrubenspitze 3452 10 0
OE/TI-713 Hinterer Brunnenkogel 3438 10 3 20 Feb 2019 OE/HB9BQU/P
OE/TI-714 Hinterer Spiegelkogel 3424 10 0
OE/TI-715 Verpeilspitz 3423 10 0
OE/TI-716 Turnerkamp 3420 10 0
OE/TI-717 Östliche Seespitze 3416 10 0
OE/TI-718 Schrammacher 3410 10 0
OE/TI-719 Weisser Kogel 3407 10 0
OE/TI-720 Talleitspitze 3406 10 0
OE/TI-721 Hochfirst 3403 10 0
OE/TI-722 Daberspitze 3402 10 0
OE/TI-723 Liebener Spitze 3399 10 0
OE/TI-724 Sennkogel 3398 10 0
OE/TI-725 Rostizkogel 3394 10 0
OE/TI-726 Schrandele 3392 10 0
OE/TI-727 Östliche Schwarzenbergspitze 3379 10 0
OE/TI-728 Schwabenkopf 3378 10 0
OE/TI-729 Eiskastenspitze 3371 10 0
OE/TI-730 Schwarzenstein 3369 10 0
OE/TI-731 Nördliche Malhamspitze 3368 10 0
OE/TI-732 Innere Schwarze Schneid 3367 10 1 1 Jul 2018 OE/DL6FBK/P
OE/TI-733 Wilde Leck 3359 10 0
OE/TI-734 Rofelewand 3353 10 0
OE/TI-735 Glockenturm 3353 10 0
OE/TI-736 Windacher Daunkogel 3348 10 0
OE/TI-737 Hohes Kreuz 3159 10 0
OE/TI-738 Puitkogel 3343 10 0
OE/TI-739 Löcherkogel 3324 10 0
OE/TI-740 Granatenkogel 3318 10 0
OE/TI-741 Grosser Hexenkopf 3314 10 0
OE/TI-742 Vorderer Brunnenkogel 3304 10 0
OE/TI-743 Reichenspitze 3303 10 0
OE/TI-744 Hintere Ölgrubenspitze 3295 10 0
OE/TI-745 Hohe Wand 3289 10 0
OE/TI-746 Gefrorene Wand-Spitzen 3288 10 3 15 Aug 2017 OE/YO9IPF/P
OE/TI-747 Breiter Grieskogel 3287 10 0
OE/TI-748 Stockkogel (Zirmkogel) 3278 10 0
OE/TI-749 Gsallkopf 3277 10 0
OE/TI-750 Östlicher Feherstein 3267 10 0
OE/TI-751 Äussere Schwarze Schneid 3255 10 0
OE/TI-752 III Hornspitze-Berliner Spitze 3254 10 0
OE/TI-753 Wassertalkogel 3252 10 0
OE/TI-754 Quirl 3251 10 0
OE/TI-755 Hohe Fürleg 3243 10 0
OE/TI-756 Hoher Seeblaskogel 3235 10 1 20 Mar 2016 OE/DM1LE/P
OE/TI-757 Glaettespitze 3133 10 0
OE/TI-758 Hintere Stangenspitze 3225 10 0
OE/TI-759 Längentaler-Weisser Kogel 3217 10 1 17 Mar 2016 OE/DM1LE/P
OE/TI-760 Kirchenkogel 3113 10 0
OE/TI-761 Grosser Greiner 3201 10 0
OE/TI-762 Zopetspitze 3198 10 0
OE/TI-763 Rotspitzen 3098 10 0
OE/TI-764 Wannenkogel 3089 10 0
OE/TI-765 Löffelspitze 3190 10 0
OE/TI-766 Winnebacher Weisskogel 3182 10 1 2 Apr 2016 OE/DM1LE/P
OE/TI-767 Talggenköpfe 3179 10 0
OE/TI-768 Keesegg 3173 10 0
OE/TI-769 Grubenwand 3173 10 0
OE/TI-770 Kleinspitze 3169 10 0
OE/TI-771 Reiserkogel 3082 10 0
OE/TI-772 Felderkogel 3071 10 0
OE/TI-773 Rosswandspitze 3157 10 0
OE/TI-774 Fleischbachspitze 3157 10 0
OE/TI-775 Kreuzspitze - Venediger 3155 10 0
OE/TI-776 Murkarspitze 3150 10 0
OE/TI-777 Pfroslkopf 3148 10 0
OE/TI-778 Kuchenspitze 3148 10 0
OE/TI-779 Napfspitze Dreiecketer 3144 10 0
OE/TI-780 Jochköpfl 3143 10 0
OE/TI-781 Peilloecherspitze 3065 10 0
OE/TI-782 Schermerspitze 3116 10 0
OE/TI-783 Hairlacher Seekopf 3040 10 0
OE/TI-784 Ochsner 3107 10 0
OE/TI-785 Lenkspitze 3105 10 0
OE/TI-786 Ganot 3102 10 0
OE/TI-787 Grosse Ohrenspitze 3101 10 0
OE/TI-788 Luckenkogel 3100 10 0
OE/TI-789 Hochsteller 3098 10 0
OE/TI-790 Pferscher Tribulaun 3097 10 0
OE/TI-791 Blockkogel 3097 10 0
OE/TI-792 Salzgrad (Noerdl) 3015 10 0
OE/TI-793 Keilbachspitze 3094 10 0
OE/TI-794 Nockwand 3092 10 0
OE/TI-795 Merbspitze 3090 10 0
OE/TI-796 Zsigmondyspitze 3089 10 0
OE/TI-797 Kuppkarlesspitze 2991 10 0
OE/TI-798 Vesulspitze 3089 10 0
OE/TI-799 Plamorder Spitze 2982 10 0
OE/TI-800 Stubacher Sonnblick 3088 10 2 14 Apr 2017 OE/OM6AZ/P
OE/TI-801 Hohe Villerspitze 3087 10 0
OE/TI-802 Kendlspitze 3085 10 0
OE/TI-803 Arventalspitze 3083 10 0
OE/TI-804 Hundstalkogel 3080 10 0
OE/TI-805 Schwarzwanter 3077 10 0
OE/TI-806 Stampfleskopf 3071 10 0
OE/TI-807 Dabernitzkogel 2969 10 0
OE/TI-808 Äussere Wetterspitze 3070 10 0
OE/TI-809 Tauferer Kopf 3066 10 0
OE/TI-810 Madleinkopf 2907 10 0
OE/TI-811 Hoher Prijakt 3064 10 0
OE/TI-812 Seeköpfe 3061 10 0
OE/TI-813 Rosenspitze 3060 10 0
OE/TI-814 Mittlerer Seekarkopf 3060 10 0
OE/TI-815 Platteriol 3056 10 0
OE/TI-816 Innere Wetterspitze 3053 10 1 12 Sep 2016 OE/DM1LE/P
OE/TI-817 Alkuser Rotspitze 3053 10 0
OE/TI-818 Mittereggspitze 3044 10 0
OE/TI-819 Lochkogel 3044 10 0
OE/TI-820 Popbergspitze 2891 10 0
OE/TI-821 Saumspitze 3039 10 0
OE/TI-822 Realspitze 3039 10 0
OE/TI-823 Ochsenkogel 3029 10 0
OE/TI-824 Kratzenberg 3022 10 0
OE/TI-825 Südliche Göriacher Röte 3020 10 0
OE/TI-826 Weisswand 3017 10 1 13 Sep 2016 OE/DM1LE/P
OE/TI-827 Schober 2881 10 0
OE/TI-828 Wildnörderer 3011 10 0
OE/TI-829 Schafkampspitze 3011 10 0
OE/TI-830 Acherkogel 3007 10 1 8 Jul 2016 OE/DL7USM/P
OE/TI-831 Hohe Wasserfalle 3003 10 1 19 Mar 2019 OE/MM0YCJ/P
OE/TI-832 Gigalitz 3001 10 0
OE/TI-833 Grosser Schafkopf 2998 10 0
OE/TI-834 Faselfadspitze 2993 10 0
OE/TI-835 Sillingkopf 2857 10 0
OE/TI-836 Hörndle 2985 10 0
OE/TI-837 Sichelkopf 2982 10 0
OE/TI-838 Griesslspitze 2830 10 0
OE/TI-839 Scheibler 2978 10 0
OE/TI-840 Hoher Söldenkogel 2975 10 0
OE/TI-841 Dreiköpfl 2970 10 0
OE/TI-842 Rappler 2812 10 0
OE/TI-843 Nestspitze 2966 10 0
OE/TI-844 Madaunspitze 2961 10 0
OE/TI-845 Gschnitzer Tribulaun 2946 10 1 14 Sep 2016 OE/DM1LE/P
OE/TI-846 Schwarzwand 2942 10 0
OE/TI-847 Wilhelmer 2937 10 0
OE/TI-848 Rotpleiskopf 2936 10 0
OE/TI-849 Vollandspitze 2928 10 0
OE/TI-850 Raneburgkogel 2925 10 0
OE/TI-851 Schwarze Wand 2917 10 0
OE/TI-852 Feichtener Karlspitze 2916 10 0
OE/TI-853 Mittlerer Stupfarri 2911 10 0
OE/TI-854 Arnhoerner-Noerdl 2793 10 0
OE/TI-855 Nördlicher Gipfel der Bretterspitzen 2902 10 0
OE/TI-856 Hochjoch - Ötztaler 2896 10 0
OE/TI-857 Steingrubenhöhe 2895 10 0
OE/TI-858 Grübelekopf 2894 10 0
OE/TI-859 Stierlochkopf 2788 10 0
OE/TI-860 Vorderseespitze 2889 10 0
OE/TI-861 Stielkopf 2889 10 0
OE/TI-862 Wohl 2772 10 0
OE/TI-863 Augustenbergkopf 2881 10 0
OE/TI-864 Weiskogel 2871 10 0
OE/TI-865 Eisenspitze 2859 10 0
OE/TI-866 Schneidegg 2755 10 0
OE/TI-867 Lizumer Reckner 2886 10 0
OE/TI-868 Höhe Röte 2855 10 0
OE/TI-869 Hinteres Kreuzjoch 2853 10 0
OE/TI-870 Kriselachspitze 2848 10 0
OE/TI-871 Unben-Gamsbergkopf 2845 10 0
OE/TI-872 Schneekarkopf 2842 10 0
OE/TI-873 Gamsbergspitze 2839 10 0
OE/TI-874 Rotspitze 2837 10 0
OE/TI-875 Kärlskopf 2836 10 0
OE/TI-876 Hochkarspitze-Verwall 2836 10 0
OE/TI-877 Blautalkopf 2834 10 0
OE/TI-878 Grosse Schlenkerspitze 2827 10 0
OE/TI-879 Noname nr Rotes Ginggele 2827 10 0
OE/TI-880 Kalkwand 2826 10 0
OE/TI-881 Blankahorn 2822 10 0
OE/TI-882 Wannenkopf 2821 10 0
OE/TI-883 Räuhengrat 2814 10 0
OE/TI-884 Schwarzhorn 2812 10 0
OE/TI-885 Innerer Hahlkogel 2734 10 0
OE/TI-886 Hinterer Seekopf 2718 10 0
OE/TI-887 Seejoch Flaudinger Rosskofel 2808 10 1 1 Jul 2018 OE/DM1LE/P
OE/TI-888 Gamsköpfe 2808 10 0
OE/TI-889 Peider Spitze 2807 10 0
OE/TI-890 Floitenturm 2805 10 0
OE/TI-891 Noname- near Griessmuttekopf 2802 10 0
OE/TI-892 Rosenjoch 2796 10 1 8 Jul 2016 OE7FMJ/P
OE/TI-893 Etlerkopf 2693 10 0
OE/TI-894 Hohes Haus 2784 10 0
OE/TI-895 Mairspitze 2780 10 0
OE/TI-896 Zarspitzen 2778 10 0
OE/TI-897 Schlüsselspitze 2778 10 0
OE/TI-898 Wolfendom 2774 10 1 20 Jun 2017 OE/IN3ADF/P
OE/TI-899 Berger Kogel 2656 10 0
OE/TI-900 Pezid 2770 10 0
OE/TI-901 Hochsteinflache 2769 10 0
OE/TI-902 Fallesinspitze 2769 10 0
OE/TI-903 Kreuzjoechl 2650 10 0
OE/TI-904 Hochnorderer 2754 10 0
OE/TI-905 Weissschrofenspitze 2752 10 0
OE/TI-906 Kleinbergspitze 2751 10 0
OE/TI-907 Leiterspitze 2750 10 0
OE/TI-908 Kreuzberg 2743 10 0
OE/TI-909 Schieferspitze 2735 10 0
OE/TI-910 Schmalzgrubenspitze 2643 10 0
OE/TI-911 Kaltwasserkarspitze 2733 10 1 24 Aug 2016 OE/DM1LE/P
OE/TI-912 Fallenbacherspitze 2733 10 0
OE/TI-913 Dremelspitze 2733 10 1 5 Aug 2017 OE/DJ2FR
OE/TI-914 Torkogel 2730 10 0
OE/TI-915 Gastanskopf 2730 10 0
OE/TI-916 Bergwerkskopf 2728 10 0
OE/TI-917 Hintere Platteinspitze 2723 10 0
OE/TI-918 Kellerkopf 2722 10 0
OE/TI-919 Bockkarspitzen 2602 10 0
OE/TI-920 Bittrichkopf 2698 10 0
OE/TI-921 Grosse Lafatscher 2696 10 1 5 Nov 2015 OE/DM1LE/P
OE/TI-922 Kreuzkofel 2694 10 0
OE/TI-923 Zwoelferspitze 2594 10 0
OE/TI-924 Ilmspitze 2692 10 0
OE/TI-925 Saxerspitze 2690 10 0
OE/TI-926 Langschneid 2688 10 0
OE/TI-927 Hohe Warte - Hoggarspitze 2687 10 1 15 Aug 2017 OE/IN3ADF/P
OE/TI-928 Kuglasspitze 2684 10 0
OE/TI-929 Munzalspitze 2682 10 0
OE/TI-930 Kreuzjochspitze 2672 10 0
OE/TI-931 Südliche Sonnenspitze 2668 10 0
OE/TI-932 Grubenkarspitze 2663 10 0
OE/TI-933 Grünstein 2661 10 0
OE/TI-934 Reichspitze 2590 10 2 13 Jul 2017 OE/DH7FK/P
OE/TI-935 Kreuzkarspitze 2587 10 0
OE/TI-936 Steinkarspitze - Lechtaler 2650 10 0
OE/TI-937 Grubigjoch 2586 10 0
OE/TI-938 Hornspitze 2650 10 0
OE/TI-939 Alplespleisspitze 2648 10 0
OE/TI-940 Moserkarspitze 2533 10 0
OE/TI-941 Schneekarlespitze 2641 10 0
OE/TI-942 Hauptgipfel 2639 10 0
OE/TI-943 Grossgfallkopf 2639 10 0
OE/TI-944 Hammerspitze 2637 10 1 16 Jun 2018 OE/DM1LE/P
OE/TI-945 Steingrubenkogel 2633 10 1 23 Aug 2017 OE/DM1LE/P
OE/TI-946 Urbesleskarspitze 2632 10 0
OE/TI-947 Grossstein 2632 10 0
OE/TI-948 Brandlspitze 2626 10 0
OE/TI-949 Griestaler Spitze 2622 10 0
OE/TI-950 Speckkarspitze 2621 10 1 13 Aug 2016 OE/DM1LE/P
OE/TI-951 Marchreisenspitze 2620 10 1 23 Aug 2017 OE/DM1LE/P
OE/TI-952 Kärlsspitze 2612 10 0
OE/TI-953 Eiskarlspitze 2610 10 0
OE/TI-954 Marchspitze 2609 10 0
OE/TI-955 Mittlere Jägerkarspitze 2608 10 0
OE/TI-956 Gleirschtaler Brandjoch 2372 10 1 14 Aug 2017 OE/DM1LE/P
OE/TI-957 Hochgwas 2365 10 0
OE/TI-958 Gimpel 2173 8 2 19 Jun 2018 OE/DG1EHM/P
OE/TI-959 Breitgrieskarspitze 2590 10 1 7 Sep 2016 OE/DM1LE/P
OE/TI-960 Tajaspitze 2587 10 0
OE/TI-961 Rote Spitze 2130 8 0
OE/TI-962 Hoher Mahdstein 2063 8 0
OE/TI-963 Grosse Riedlkarspitze 2585 10 1 7 Sep 2016 OE/DM1LE/P
OE/TI-964 Gabelspitze 2581 10 0
OE/TI-965 Hinterer Heuberg 2578 10 0
OE/TI-966 Hochglück 2573 10 0
OE/TI-967 Wasserfallkarspitze 2557 10 0
OE/TI-969 Tajaspitze 2538 10 0
OE/TI-970 Ramstallspitze 2533 10 0
OE/TI-973 Rauchberg 2480 10 0
OE/TI-974 Ofelekopf 2478 10 0
OE/TI-975 Hanger 2472 10 0
OE/TI-976 Pfeilspitze 2469 10 0
OE/TI-977 Heretkofel 2440 10 0
OE/TI-978 Laliderer Falk 2427 10 1 3 Aug 2017 OE/DM1LE/P
OE/TI-979 Seekogel 2412 10 0
OE/TI-980 Zirmebenjoch 2407 10 0
OE/TI-981 Kuhkopf 2399 10 1 3 Sep 2016 OE/DM1LE/P
OE/TI-982 Lärchspitze 2394 10 0
OE/TI-983 Rudiger 2380 10 0
OE/TI-985 Seelakopf 2368 10 1 28 Dec 2015 OE/DM1LE/P
OE/TI-986 Grosser Rettenstein 2366 10 0
OE/TI-988 Kluppenkarkopf 2355 10 0
OE/TI-989 Stallkarspitze 2350 10 0
OE/TI-990 Aserlespitze 2337 10 0
OE/TI-991 Sandegg - Lienzer 2336 10 0
OE/TI-992 Grubenkopf 2336 10 2 4 Jul 2017 OE/IN3ADF/P
OE/TI-993 Tschachaun 2334 10 3 9 Jul 2017 OE/DH7FK/P
OE/TI-994 Freiungspitzen 2332 10 1 11 Jul 2016 OE/DM1LE/P
OE/TI-995 Ortskopf 2314 10 1 14 Aug 2016 OE/DL4MHA/P
OE/TI-996 Schaufelspitze - Karwendel 2306 10 1 9 Sep 2016 OE/DM1LE/P
OE/TI-997 Hintere Karlsspitze 2281 10 3 5 Oct 2018 OE/DD1LD/P
OE/TI-998 Gipfel südlich vom Frauentalegg 2262 10 0
OE/TI-999 Rappenspitze 2223 10 2 2 Nov 2015 OE/DM1LE/P